Coronamaatregelen

Wetgeving

Vanaf 7 maart 2022
De corona-maatregelen vervallen vanaf maandag 7 maart 2022. Geen mondmaskers en geen CST (Covid Safe Ticket) meer nodig. Ook het verplicht sluitingsuur vervalt. De volledige capaciteit van de locaties kan benut worden. 

 

Annulatie

Gezien er geen corona-maatregelen meer zijn, vervalt ook de gratis annulatieregeling in gevolge de verstrengde corona-maatregelen. Dit betekent dat in het OC Stokrode de 'normale' annulatieregeling volgens artikel 18 van de Algemene Voorwaarden terug van toepassing is.

 

Wat is het maximum aantal toegelaten personen in OC Stokrode? 

Het maximum aantal toegelaten personen werd door de brandweer bepaald in functie van de grootte van de lokatie en de capaciteit van de nooduitgangen.

Maximum capaciteit Grote Zaal

  • 200 personen uitsluitend voor zittend publiek (zittend aan tafel)
  • 789 personen uitsluitend voor een staand publiek
  • 395 personen voor de combinatie van staand en zittend publiek

 

Maximum capaciteit Bistro Amandus

  • 50 personen voor een zittend publiek (zittend aan tafel)

 

Waarvoor zorgt het OC Stokrode?

  • Het OC Stokrode zorgt voor een goede ventilatie. Het beschikt daartoe over een eigen elektrisch luchtverversingssysteem in zowel de Grote Zaal als de Bistro Amandus. De vervuilde binnenlucht wordt (gefilterd) afgevoerd en gezonde verse buitenlucht wordt geventileerd aangevoerd.  
  • Het OC Stokrode beschikt in zowel de Grote Zaal als de Bistro Amandus over een wettelijk voorziene luchtkwaliteitsmeter (CO2).

Wat moet ik als huurder doen? 

Je moet als huurder zelf de maatregelen nemen zoals die gelden op het ogenblik van de huur. Tijdens de corona-maatregelen waren dit dat je moest zorgen voor handgel en/of andere beschermingsmiddelen en dit ter beschikking stellen van de deelnemers. 

Voor het gebruik van de lokalen zijn de COVID-19 maatregelen van toepassing zoals die gelden op het ogenblik van je activiteit. Het OC Stokrode kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de geldende corona-maatregelen.