GDPR

Het Ontmoetingscentrum Stokrode vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je  privacy. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het Ontmoetingscentrum Stokrode vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die van toepassing is sinds 25 mei 2018. 

Met het bedrijf Jotform Inc., gevestigd in San Francisco, USA werd een EU GDPR DPA overeenkomst (Data Processing Addendum) afgesloten (versie 01/07/2021). Dit document werd door beide partijen ondertekend en wordt integraal als bijlage gevoegd bij de Privacyverklaring. 

DPA Agreement Jotform Inc OC Stokrode Vzw
PDF – 158,7 KB