Home » Voorwaarden » Corona

Coronamaatregelen

Wetgeving

Door het Overlegcomité van 11 mei 2021 werden volgende beslissingen genomen, aanpassingen door het Overlegcomité op 20 augustus:

Vanaf 1 september 2021:

  • Geen beperkingen meer op sluitingstijd
  • Onbeperkt aantal personen per tafel
  • Afstandsregeling (1,5 meter) vervalt
  • Verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt
  • Bediening aan toog en buffetten is toegelaten
  • Dansen is terug toegelaten op bruiloften en privé feest
  • Aantal personen binnen terug toegelaten tot 200

Je kan alle officiële informatie van de FOD Economie hier vinden

De Corona Gids voor Opening Horeca kan je hiernaast downloaden.
Ook heeft de Stad 
Hasselt een kort overzicht gemaakt van de maatregelen, eveneens te downloaden.

Wat is het maximum aantal toegelaten personen in OC Stokrode? 

Gelet op de wetgeving en de afmetingen van onze locaties (behoud 1,5 meter afstand tussen tafels tot 1 september) gelden volgende maxima (*) in het Ontmoetingscentrum Stokrode vanaf: 

Grote Zaal
9 juni               MAX    50 personen zittend

27 juni             MAX    112 personen zittend 

1 september  MAX    200 personen 

 

Voor evenementen met meer dan 200 personen: men moet gebruik maken van het COVID-safe ticket. Alleen dan vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, social distancing, CIRM/CERM. 

 

Bistro Amandus
9 juni:              MAX    32 personen zittend 

27 juni:            MAX    32 personen zittend 

1 september  MAX    50 personen 

De Bistro Amandus is ook buiten corona voorzien voor 50 personen (zitplaatsen).


(*) De opgegeven aantallen kunnen te allen tijde gewijzigd worden in functie van de wetgeving. 

Waarvoor zorgt het OC Stokrode?

  • Het OC Stokrode zorgt voor een goede ventilatie. Het beschikt daartoe over een eigen elektrisch luchtverversingssysteem in zowel de Grote Zaal als de Bistro Amandus. De vervuilde binnenlucht wordt (gefilterd) afgevoerd en gezonde verse buitenlucht wordt geventileerd aangevoerd.  
  • Het OC Stokrode beschikt in zowel de Grote Zaal als de Bistro Amandus over een wettelijk voorziene luchtkwaliteitsmeter (CO2).

Wat moet ik als huurder doen? 

Je moet als huurder zelf handgel en/of andere beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van de deelnemers. 

Voor het gebruik van de lokalen zijn de COVID-19 maatregelen van toepassing zoals die gelden op het ogenblik van je activiteit. Het OC Stokrode kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de geldende coronamaatregelen. Indien je activiteit op jouw huurdatum niet kan doorgaan ingevolge strengere veiligheidsmaatregelen, dan garandeert OC Stokrode een kosteloze annulatie.